Leren op niveau

Bij ons op school ontwikkelt ieder kind zich op het niveau dat bij hem of haar past. We bieden onderwijs op maat dat aansluit bij de onderwijsbehoeften. Dat kan door kleine aanpassingen in de groep, door extra begeleiding of extra uitdaging.

StudioHeartbeat_Heredium_Zijderveld-31

Aanbod op niveau

Onze school heeft vier kleine combinatiegroepen met ongeveer 22 leerlingen, waardoor we veel individuele zorg kunnen bieden. Het werken in een combinatiegroep bevordert de zelfstandige werkhouding en kinderen leren van elkaar. Er zijn echter verschillen in interesse en ontwikkeling van kinderen. Hier proberen we rekening mee te houden door te differentiëren in de instructie bij het aanbieden van de leerstof en de verwerking. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, andere kinderen hebben juist een verlengde instructie nodig. De leerkrachten en onderwijsassistenten bieden begeleiding en ondersteuning.

Onderwijs op maat

Wanneer nodig kan een leerling op één of meer vakgebieden een eigen leerlijn volgen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft onze school een plusgroep: de Dolfijngroep. Kinderen zitten ongeveer 1,5 uur in de week in de Dolfijngroep, meestal met twee of drie jaargroepen tegelijk. Afhankelijk van de begeleiding die nodig is, is deze groep niet groter dan 10-18 kinderen. Voor leerlingen die nog meer uitdaging willen, is er de bovenschoolse plusgroep Delfino.

Vakleerkrachten en specialisten

Onze school heeft veel kennis in huis, mede door de (vak)leerkrachten en specialisten. We zijn blij met onze vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. We zijn ook trots op de vele specialisten op verschillende gebieden. Zo hebben we een specialist hoogbegaafdheid en een RT-leerkracht die ondersteunt bij taal en rekenen. Daarnaast bieden onderwijsassistenten op verschillende gebieden ondersteuning, zoals bij kinderen die een speciaal arrangement vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs hebben. De IB’er vervult een belangrijke rol in het hele proces rondom de zorg van leerlingen op school. Tot slot vinden wij het contact met externen belangrijk. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, de logopediste of andere behandelaars. Indien mogelijk, komen zij ook je kind op school behandelen. Samen vormen we een hecht en sterk team.

Digitale lesmethode

Bij taal en rekenen werken we met de software van Snappet. Dit houdt in dat de leerlingen hun werk digitaal maken. De kinderen zien meteen of hun antwoord goed of fout is en krijgen de kans om zich te verbeteren. De leerkrachten kunnen meteen hulp bieden waar nodig. Daarnaast biedt de software werk op maat aan: moeilijkere opgaven of juist herhalingsopgaven, net wat het kind nodig heeft. Kinderen kunnen zien of ze groeien per doel en worden zo eigenaar van hun eigen leerproces. Via een datamuur in de klas kunnen we leerdoelen en vooruitgang eventueel nog inzichtelijker maken.

Missie en visie

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed onderwijs. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind. Dat doen we vanuit een stimulerend klimaat en een positieve benadering van leerlingen.

Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.