Missie en visie

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed onderwijs. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind. Dat doen we vanuit een stimulerend klimaat en een positieve benadering van leerlingen. We hebben oog voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. We werken met de Kanjermethode.

StudioHeartbeat_Heredium_Zijderveld-26

Open communicatie naar de ouders toe is voor ons van essentieel belang.We hanteren eigentijdse, toekomstgerichte methodes, waarbij we inspelen op de onderwijsbehoeften van elk kind.

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veiligheid
  • Groeien
  • Transparant
  • Eigentijds

Samen

Samen met alle betrokkenen werken we aan de ontwikkeling van ieder kind, de Bijbel staat hierbij aan de basis voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We willen de kinderen leren wie ze zijn ten opzichte van de ander. Op school is iedereen belangrijk, ieder kind draagt bij op zijn of haar manier. In de klas leren de kinderen samen te werken en van elkaar te leren.

Veiligheid

Op school willen we een veilige omgeving creëren, waarbinnen elk kind zichzelf kan zijn en zich op zijn of haar unieke manier kan ontwikkelen. Door aandacht te geven aan sociale vaardigheden willen we kinderen weerbaar maken, zodat ze vertrouwen hebben in zichzelf en de ander.

Groeien

Kinderen kunnen zich op een verschillend niveau en tempo ontwikkelen. Binnen de groepen is het onderwijsaanbod gericht op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Naast kennisontwikkeling is er aandacht voor het aanleren van vaardigheden.

Transparant

Een open communicatie vinden we belangrijk. De ouders proberen we zo volledig mogelijk te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Met de kinderen gaan we in gesprek. Verwachtingen en doelstellingen worden dan naar elkaar toe uitgesproken.

Eigentijds

De maatschappij waarin de kinderen opgroeien, verandert heel snel. We willen hierop inspelen met moderne methodes, aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden en het gebruik van digitale middelen. Zo werkt ieder kind met een eigen laptop.

Missie en visie

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed onderwijs. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind. Dat doen we vanuit een stimulerend klimaat en een positieve benadering van leerlingen.

Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.