Onderwijs in de onderbouw

In de kleutergroepen leren de kinderen vooral spelenderwijs, want spelen is leren. Met ons onderwijs sluiten wij daarop aan. We creëren een onderwijssituatie waarin we kinderen uitdagen en stimuleren om zich steeds verder te ontwikkelen. Kleuters spelen veel in de hoeken in de klas, in het speellokaal en buiten.

StudioHeartbeat_Heredium_Zijderveld-5

Spel is onmisbaar in groep 0, 1 en 2. In de klassen zorgen wij er dan ook voor dat er veel speel- en ontdekhoeken zijn met uitdagende en zo veel mogelijk echte materialen. We vinden het belangrijk dat kinderen iets doen waar ze van leren. Bijvoorbeeld knutselwerkjes, waarbij je knippen en vormen leert. We noemen dat de werkjes.

Ontwikkeling

Naast deze activiteiten is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school en binnen de groep. Daarnaast is het goed dat leerlingen leren samen te spelen en elkaar te helpen. We gebruiken hier de lessen van de Kanjertraining voor. Zo bevorderen we onderling vertrouwen in de groep en leren kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Al op vierjarige leeftijd beginnen we met werkvormen die actief en zelfstandig werken stimuleren. Om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen wordt gebruikgemaakt van het observatie-instrument ‘Kijk’.

Voorbereiding groep 3

In ons onderwijs houden we rekening met de verschillen die er zijn tussen kinderen en proberen we ieder kind zo veel mogelijk op zijn of haar eigen niveau te begeleiden en uit te dagen. Zeker in groep 2, maar ook al in groep 1, worden de kinderen spelenderwijs geconfronteerd met allerlei activiteiten die hen voorbereiden op het reken-, taal-, lees- en schrijfonderwijs in groep 3.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels aangeboden. Met liedjes, rijmpjes en spelletjes wordt op een speelse manier de eerste basis gelegd. Belangrijk voor later!

Missie en visie

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed onderwijs. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind. Dat doen we vanuit een stimulerend klimaat en een positieve benadering van leerlingen.

Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.