Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.

Wij vormen een hecht team en de meesten van ons werken al langere tijd met elkaar samen. We zoeken verbinding met elkaar om elkaars expertise optimaal te benutten. Er is veel onderling overleg en lessen en thema's worden samen voorbereid. We volgen de ontwikkelingen van het onderwijs en spelen in op vernieuwingen. Kindgerichtheid en plezier staan bij ons centraal.

Vakleerkrachten en specialisten

Onze school heeft veel kennis in huis, mede door de (vak)leerkrachten en specialisten. We zijn blij met onze vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. We zijn ook trots op de vele specialisten op verschillende gebieden. Zo hebben we een specialist hoogbegaafdheid en een RT-leerkracht die ondersteunt bij taal en rekenen. Daarnaast bieden onderwijsassistenten op verschillende gebieden ondersteuning, zoals bij kinderen die een speciaal arrangement vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs hebben. De IB’er vervult een belangrijke rol in het hele proces rondom de zorg van leerlingen op school. Tot slot zijn er regelmatig externen in de school aanwezig. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, de logopediste of andere behandelaars. Indien mogelijk, komen zij ook je kind op school behandelen. Samen vormen we een hecht en sterk team.

StudioHeartbeat_Heredium_Zijderveld-33

Juf Jacqueline

Leerkracht groep 1/2
StudioHeartbeat_Heredium_medewerkers-7

Juf Selma

Leerkrachtondersteuner groep 1/2
StudioHeartbeat_Heredium_medewerkers-3

Juf Lia

Leerkracht groep 3/4
StudioHeartbeat_Heredium_medewerkers-10

Juf Naomi

Zij instromer groep 3/4
StudioHeartbeat_Heredium_Zijderveld-30

Meester Wessel

Leerkracht groep 5/6
StudioHeartbeat_Heredium_medewerkers-5

Juf Rianne

Leerkracht groep 7/8
StudioHeartbeat_Heredium_medewerkers-8

Juf Arja

Leerkracht groep 7/8
StudioHeartbeat_Heredium_medewerkers-4

Juf Jolijn

Onderwijsassistent
StudioHeartbeat_Heredium_Zijderveld-32

Juf Rozanna

Onderwijsassistent in opleiding
StudioHeartbeat_Heredium_medewerkers-6

Juf Martine

Dolfijnleerkracht
StudioHeartbeat_Heredium_medewerkers-9

Juf Marianne

Directeur
foto JW 2023 kopie

Jan Willem van Leeuwen, interim directeur

profile image

Juf Marijke

Remedial teacher
profile image

Juf Coby

Vrijwilliger leesbegeleiding
profile image

Rianne

Administratief medewerkster
profile image

Truus

Interieurverzorgster
profile image

Gerard Korving

Onderhoudsmedewerker

Missie en visie

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed onderwijs. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind. Dat doen we vanuit een stimulerend klimaat en een positieve benadering van leerlingen.

Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.