Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.

heredium (63)

Wij vormen een hecht team en de meesten van ons werken al langere tijd met elkaar samen. We zoeken verbinding met elkaar om elkaars expertise optimaal te benutten. Er is veel onderling overleg en lessen worden samen voorbereid. We volgen de ontwikkelingen van het onderwijs en spelen in op vernieuwingen. Kindgerichtheid en plezier staan bij ons centraal.

Vakleerkrachten en specialisten

Onze school heeft veel kennis in huis, mede door de (vak)leerkrachten en specialisten. We zijn blij met onze vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. We zijn ook trots op de vele specialisten op verschillende gebieden. Zo hebben we een specialist hoogbegaafdheid en een RT-leerkracht die ondersteunt bij taal en rekenen. Daarnaast bieden onderwijsassistenten op verschillende gebieden ondersteuning, zoals bij kinderen die een speciaal arrangement vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs hebben. De IB’er vervult een belangrijke rol in het hele proces rondom de zorg van leerlingen op school. Tot slot zijn er regelmatig externen in de school aanwezig. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, de logopediste of andere behandelaars. Indien mogelijk, komen zij ook je kind op school behandelen. Samen vormen we een hecht en sterk team.

Jacqueline Sloof

Leerkracht groep 1/2

Mijn naam is Jacqueline Sloof-van der Leeden Ik ben juf van groep 1/2. Ik ben al 38 jaar juf op deze fijne school . Elke dag vind ...

Lia de Jong

Leerkracht groep 3/4

Ik vind het belangrijk om kinderen op een interactieve manier mee te laten doen met de lesstof, zodat ze betrokken en gemotiveerd ...

Annemarie Hazendonk

Leerkracht 5/6

Wat kinderen het meest nodig hebben is liefde, respect, veiligheid, vertrouwen, gezien en gehoord worden, ruimte om te groeien en ...

Arja Wilkens

Leerkracht 5/6 en 7/8

Het mooist is het als kinderen leren door zich te verwonderen over de wereld om hen heen.

Rianne Swets

Leerkracht 7/8

De ontwikkeling die elk kind doormaakt op zijn eigen manier is mooi om te zien. Daar draag ik met veel plezier mijn steentje aan b...

Jolijn Meerkerk

Onderwijsassistent in opleiding

Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans!

Marijke Wieringa

Remedial teacher

Sterren:

Soms zijn ze groot,

soms zijn ze klein.

Je hoeft ze niet te zoeken,

je kan er ook één zijn.

Marianne van Ravesteijn

Directeur

Onderwijs voor hoofd, hart en handen daar wil ik voor staan, samen met een fijn team van professionals waaraan ik leiding mag geve...

Rianne Lakerveld

Administratief medewerkster

Sinds 2005 ben ik werkzaam bij C.N.S.Herédium en ondersteun ik de directeur en soms ook andere collega’s bij administratieve werkz...

Selma Arendse

Inderwijsassistent met lesgevende taken

Martine Bode

Dolfijnleerkracht

Betty Hoogeboom

Internbegeleidster

Hennie Blom

Onderwijsassistent arrangementen

Coby van Schaardenburg

Vrijwilliger leesbegeleiding

Truus de Jong

Schoonmaakster

Louis van Lit

Onderhoudsmedewerk

Missie en visie

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed onderwijs. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind. Dat doen we vanuit een stimulerend klimaat en een positieve benadering van leerlingen.

Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.