Eigentijds onderwijs

Wij bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun deelname aan de maatschappij van nu en later. Naast een goede basis voor vakken als rekenen, taal en lezen, bieden we de kinderen thematisch onderwijs met uitdagende werkvormen, waarbij kunst & cultuur en wetenschap & techniek een belangrijke plaats innemen in ons onderwijs. We hechten belang aan bewegend leren en coöperatieve werkvormen, zodat ons onderwijs boeiend blijft voor alle kinderen.

StudioHeartbeat_Heredium_Zijderveld-15

Thematisch onderwijs

Voor wereldoriëntatie werken we met de digitale methode Blink en worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur geïntegreerd aangeboden. De methode verrast kinderen en laat ze ontdekken en onderzoeken. De informatie wordt verwerkt in de vorm van een eigen onderzoek. Thema’s zijn hierin leidend, denk aan andere landen, weer en klimaat, of gezond eten. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven. Een aantal keer per jaar werken we een thema klassen doorbrekend uit en komen meerder vakken aan bod.

Kunst & cultuur

Muziek, tekenen en handvaardigheid vinden de meeste leerlingen erg leuk. Wekelijks wordt hier in de groepen aandacht aan besteed. De kinderen worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Deze onderdelen komen ook in de schoolbrede projecten aan bod. Daarnaast besteden we ook aandacht aan cultuureducatie. Hierbij komen drama, dans, literatuur, audiovisuele vorming en cultureel erfgoed aan bod. Tevens volgen we het kunstmenu en het cultuurprogramma van Kunstcentraal en Samendoen.

Wetenschap & techniek

In de schoolbrede thema's zijn altijd onderdelen van wetenschap en techniek opgenomen. Voor techniek maken alle groepen gebruik van de Techniektorens. Deze vormen een complete leerlijn voor groep 1 t/m 8. Op een praktische, ontdekkende en onderzoekende manier leren kinderen meer over bijvoorbeeld magnetisme, elektriciteit en bruggen bouwen.

Engels in groep 1 t/m 8

Op onze school werken wij in groep 1 t/m 8 bij het vak Engels met de methode Stepping Stones. Het is een ‘digibord-methode’ en biedt daardoor veel mogelijkheden voor interactie in de klas. De methode sluit goed aan bij het Engels dat gegeven wordt in het voortgezet onderwijs.

Bewegend leren

Op CNS Herédium verbinden we leren met bewegen. Bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar heeft ook een positief effect op de leerprestaties. Op onze school zetten we bewegend leren op verschillende manieren in:

  • We wisselen het pure leren af met korte beweegpauzes. Dus even springen, rennen of dansen tussendoor, om de concentratie te verhogen en daarna weer fris aan de slag te gaan.
  • We leren kinderen iets op een bewegende manier. Denk aan hinkelend optellen, taalspelletjes in estafettevorm, of tafels automatiseren tijdens het stuiten van een bal.

Groep doorbrekend werken

We werken veel samen in de klas, maar ook groep doorbrekend. Samenwerken, ook schoolbreed.Het leerplein vormt daarbij het hart van de school. Oudere kinderen helpen de jongere, wat bijdraagt aan de goede sfeer op school. Zo zorgen we ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden elkaar stimuleren in hun ontwikkeling. Leren van en met elkaar wordt een natuurlijk proces.

Digitaal onderwijs

De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met laptops. De verwerkingsstof voor rekenen, taal, spelling en Blink Wereld wordt digitaal gemaakt. In de bovenbouw komen daar veel vakken bij. De kinderen van de bovenbouw leren ook alles over word, powerpoint, opslaan en delen van documenten, veilig internetten, A I , gebruik van social media enz., zodat zij "mediawijs" worden.

Missie en visie

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed onderwijs. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind. Dat doen we vanuit een stimulerend klimaat en een positieve benadering van leerlingen.

Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.