Schoolcommissie

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze groep vormt een brug tussen ouders en school. Tegelijkertijd heeft de schoolcommissie een adviesfunctie richting de schoolleiding en het bestuur.

heredium (43)

Over de volgende zaken kan vanuit de schoolcommissie gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven:

  • identiteit van de school;
  • het onderwijs;
  • de organisatie;
  • het aannemen van leerlingen;
  • het personeelsbeleid op schoolniveau;
  • het financieel beleid op schoolniveau.

Jaarlijks wordt er, richting ouders en leerlingen, verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de schoolcommissie.

Leden van de schoolcommissie:

  • Annika Maaijen-Kemkes (voorzitter)
  • Helette van der Linden-de Wildt
  • Marieke Kemkes-Horden

Missie en visie

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed onderwijs. We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind. Dat doen we vanuit een stimulerend klimaat en een positieve benadering van leerlingen.

Het team

CNS Herédium heeft een gemêleerd hecht team, van jong tot oud. Het team staat open voor vernieuwing en werkt met veel enthousiasme en plezier. We zijn open naar elkaar en respecteren elkaar.